Drogues i adolescents

Segons els darrers informes, s’ha detectat una disminució del consum d’alcohol i tabac entre els joves europeus de 15 i 16 anys L’estudi del Projecte Europeu d’Enquestes Escolars sobre l’Alcohol i altres