Sigues La Veu Del Marta!

Tota la comunitat educativa de l’institut Marta Mata poden participar a la revista M&MSalou Per: M&M Report 2021-2022 La revista de l’institut Marta Mata (https://martamatasalou.junior-report.media/ ) ha començat a treballar un any

Has viscut alguna situació masclista?

Per (FEDAC Horta Report) A. Fernández, R. Franco, J. Gómez, I. González, M.Mercader i P. Picazos Els alumnes reflexionen sobre la igualtat de gènere Aquesta setmana hem estat fent entrevistes a nois